Thomas Andersson är spelman och muntlig berättare. Han är verksam främst i norra Sverige och sedan 2015 hedersdoktor vid Umeå universitet.