Patrick Belfrage är född 1938. Han har arbetat som förlossningsläkar­e i drygt trettio år och var unde­r tio år förlossningsöverläkare på Karo­linsk­a sjukhuset, där han skrev sin avhandling om ryggbedövning vid förlossningssmärta. Under denna period var han också föredragande i obstetrik och gynekologi vid An­svar­snämnden. Efter detta följde fleråriga tjänstgöringar i Saudi-Arabien och i Norge. Under en kortare period arbetade han på Zanzibar på uppdrag av Läkarbanken. Patrick Belfrage är gift med Lena. De har tillsammans två pojkar, David och Frank.