Under 15 år arbetade han som stadsplaneing. i Ö-vik och gick sedan över till den privata sektorn. Han har ägnat en del tid åt politiskt arbete med förtroendeuppdrag. Han uppträder i olika sammanhang, berättar om barn- och ungdomstiden och reflekterar över den snabba förändringen i samhället. Detta varvar han med sång till eget gitarr- och dragspelsackompanjemang.