Haiti rubrikernas land när det inträffar katastrofer och politiska oroligheter. Dit åker Sven tillsammans med sin adoptivson Eddie. Men, resan går långt ifrån som planerat. Eddie har länge varit en främmande fågel i Sverige. I Haiti, däremot, känner han sig som hemma. Sven får anledning att fundera över familjens kris och över hans och Elins oförmåga att förstå sin son. Allting ställs snart på sin spets när Eddie går sin egen väg ... Den haitiske trollkarlens son är även en berättelse om det moderna Haiti, i brytningen mellan Duvalier-diktaturen och ett demokratiskt samhällsskick. Boken utkom första gången 1992.