Patrick Belfrage har ett långt yrkesliv som förlossningsläkare bakom sig. Han har tjänstgjort i Sverige, Norge, Saudi-Arabien och Zanzibar. I sin bok ”I storkens tjänst” berättar han om sina erfarenheter och resonerar kring förlossningsvårdens utveckling. Läsaren får följa Belfrage i hans arbete och ta del av alla slags komplikationer. Pedagogiskt och intresseväckande skriver Belfrage om svåra medicinska avväganden, om traditionella konflikter mellan barnmorskor och förlossningsläkare – och om hopplös sjukhusbyråkrati. ”I storkens tjänst” berör alla som intresserar sig för livets fortsättning!