Lilian Ryd har skrivit uppmärksammade och prisbelönta böcker om nordsvensk och samisk kulturhistoria. När hon nu  tagit sig an Johan Holmboms unika material borgar det för ännu en lättläst och fängslande skildring om livet i Lappland.
Johan Holmbom från Njunjes i Tarradeln var känd som fotograf och konstnär. Att han också kunde skriva visste bara en arkivchef i Uppsala. Denne Åke Campbell anlitade Johan Holmbom för att i ord och bild dokumentera dagligt liv i Tarradalen.
Johan hade god hjälp av sin far Erik Holmbom, som var en vetenskapligt sinnad amatörbiolog med internationella forskarkontakter. Mest bestående blev dock Erik Holmboms insats som kunskapskälla om 1800-talets nybyggarliv och relationerna med traktens lulesamiska renskötare och jägare.
Nu har deras berättelser fått en egen bok.
UTKOMMER I SAMBAND MED LITTFEST 2024. (Mars 14-16/3)