I norra Sverige satsas det mångmiljardbelopp på gruvor och vindkraft. Men finns det rent av en Norrlandsparadox som innebär att miljard-investeringarna i Norrland satsas på ett ställe, medan de stora utdelningarna i form av jobb och vinster sker långt därifrån? Arne Müller, författare till boken Smutsiga miljarder – den svenska gruvboomens baksida, tar, tillsammans med fotograf Erland Segerstedt, läsaren på en odyssé genom Norrland för att söka svaren. Resan går från Kiruna i norr till Strömsund i söder. "I en tid när diskussionen om framtiden för Sverige utanför de stora städerna blir allt mer tillspetsad är detta angelägen läsning. "Norrlandsparadoxen är ingen debattbok, utan det är ett journalistiskt grävjobb som problematiserar och avtäcker de glädjekalkyler och myter som ofta förblindar kommun-, läns- och rikspolitiker. Det är inte heller en genomgående pessimistisk bok. Müller pekar till exempel på värdet av lokalt förankrade projekt som vindkraftsutbildningen i Strömsund och de investeringar som görs av företag som Jämtkraft och Skellefteå kraft." Birger Ekerlid, Östersund-Posten