"Jag kommer från landet i norr där vinterkylan pressar samman existenserna till frostnupna guldblad" Carina Bergströms andra diktsamling.