Ord & Visor förlag

Om förlaget

Jubileumsår!


Ord&visor var från början ett författarkollektiv som bildades av författarna Göran Lundin och Göran Burén 1992. Förlaget har allt sedan starten byggt mycket på författarnas egen medverkan, framförallt när det gäller försäljning och marknadsföring. Från början bidrog alltid författarna finansiellt, men de senaste åren har förlaget själv bekostat största delen av utgivningen. Förlagets roll är att stötta och dela med sig av råd och erfarenheter. Tillsammans har vi alltid utgjort en enorm kunskapsbank!

 
Åren har dock gått och 2022 firar förlaget trettio år. Lika ung är dock inte förläggaren och därför kommer förlaget de närmaste åren att långsamt trappa ner på utgivningen. Från och med 2022 tar vi inte längre in manus från nya författare - annat än i undantagsfall. Däremot ska vi fortsätta utveckla vår webbokhandel, både för tryckta böcker och e-böcker. Kanske även ljudböcker!

Det finns en del orosmoln på bokhimlen. En är att läsandet bland unga går ner, ett annat att allt fler böcker är så kallade ljudböcker. Samtidigt som papperspriserna kraftigt går upp. Det senare kommer antagligen ytterligare att skynda på paradigmskiftet från tryckta till digitala utgivningsformer. Det är kanske inte vad förläggaren själv ser fram emot. Dessutom minskar recensionsutrymmet i framförallt lokalpressen. Det blir allt svårare för nya författare att göra sin röst hörd.

Men trettio fantastiska år har det varit! Och det blir några till ...


Jubileumsartikel.jpg