"Styrkeförhållandena är verkligen som David mot Goliat. Det är nästan komiskt att jag som tvåbarnsmor och småföretagare ska lägga massor av tid och kraft på det här med oerhört små resurser. Jag har förstås nätverket, som stöd och uppbackning. Mot mig har jag den här gruvlobbyn som har enorma resurser. Det går inte att jämföra. Det finns ingen likhet någonstans. De har kontaktvägar rakt in till regeringen. Frågan om avvägningen mellan rennäringens och gruvnäringens intressen i samband med Rönnbäckenprojektet är ett tydligt exempel på sammanflätningen mellan gruvbolag och politiker." Marie Persson, Tärnaby, i kapitlet ”Det är ett högriskprojekt” Gruvdammar som havererar, metalläckage långt utöver gränserna i miljötillstånden, damm, buller och jordskalv som påverkar boendemiljön för tusentals människor – detta är en mindre känd sida av den svenska gruvbranschen.   ”Smutsiga miljarder – den svenska gruvboomens baksida” ger för första gången en samlad bild av de miljöproblem som de svenska gruvorna orsakar, trots en delvis skärpt miljölagstiftning.   Detta är mycket viktig läsning i en tid när de nya gruvprojekten står på rad och förhoppningarna om tusentals nya gruvjobb runtom i landet är stora.