”Högt ärade Herr Reichsführer SS, för denna höga utmärkelse som Prof dr Wüst förmedlat mig, vill jag utsäga mitt hjärtliga tack, ärade Herr Reichsführer SS. Att Centralasieninstitutet skulle bära mitt namn bereder mig stor glädje. Med yttersta högaktning, eder trogne och tacksamme tjänare Sven Hedin.” Berlin, 14 juni, 1942. 1943 inviger den svenske upptäcktsresanden Sven Hedin ett forskningsinstitut vid Münchenuniversitetet, namngivet efter honom på direktiv av SS-ledaren Heinrich Himmler.   Institutet var både en hyllning till Hedins geografiska bedrifter och ett tack för dennes långvariga stöd till Hitlertyskland i skrift och handling. Institutet skulle endast komma att existera några år, men hann på den korta tiden kopplas till fyra olika koncentrationsläger och ett rasbiologiskt motiverat massmord.   Denna bok är historien om Sven Hedin-institutet och människorna som skapade det.