Den berömda Västerbottensosten kommer härifrån. "Verser från Ostrike innehåller bl.a dikter på det omtalade burträskmålet. "Jäg koke´mä n´gröt n´rekti kornmjölsgröt, den gröt´n som var kwällsmal förr i tia. Sån gröt som man kan fa ifall man giv´sä a om sommarkwällarn oppi Rismyrlia."