Den vilda blicken
vrider sig ur
tamheten

komponerar
och
vrålar

"Diktsamlingen En skog som går omkring bland husen tillägnar jag Moder Jord. Den speglar min egen upplevelse av att vara en del av naturens enastående kretslopp där födelse, liv, död och återskapande avlöser varandra.

Den handlar också om obalanser, förlust och oron för vad som händer när naturen inte längre värnas och framtiden hotas."

En skog som går omkring bland husen är Marianne Folkedotters debutbok.
Danskt band, 80 sid. Utk.