Anita och Gustaf Forssells (bägge Sundsvall) första resa i arktiska miljöer år 1999 var en verklig långresa som blev boken Runt norra halvklotet med ryggsäck som kom ut 2001. Förutom alla upplevelser växte det fram en känsla för vilka platser de ville besöka igen. Först återvände de till Grönland och Nunavut i nordöstra Kanada 2003, till Island 2006, till västra och nordvästra Kanada och Alaska 2009, till Östgrönland på vårvintern 2012 och till Sibirien på vårvintern 2017. Blandat med dessa långväga resor har paret Forssell många gånger besökt norra Norge, Sverige och Finland. Sommaren 2018 gjorde de en resa i södra Lappland som har fått namnet Farmorsresan. Drivkraften var att söka de samiska och finska anknytningarna till Anitas farmor Charlotta Eugenia, vars bakgrund hittills hade hållits i dunkel. I Sarek till Arktis har de samlat erfarenheter från alla sina resor. Bägge har även publicerat böcker var för sig.