”Det fanns inte en enda meter bruten landsväg, när jag kom hit 1916. På sommaren fick jag gå, på vintern åka skidor, där det inte fanns någon vinterväg att köra. Ingen läkare i Sorsele och ingen sköterska heller.” Anna Karlsson berättar om sitt arbete som barnmorska.

 

Från skidor till ambulans är en bok om sjukvård och hälsoarbete i en tid långt före vårt idag självklara välfärdssamhälle - och ändå inte så länge sedan. Berättelsen börjar i en glest befolkad, isolerad och fattig bygd i slutet av 1800-talet och följer sedan utvecklingen av sjukvården fram till 1960-talet. Bokens fokus är på Sorsele, men författaren sätter även utvecklingen i ett större sammanhang - vad som händer i Västerbotten och i Sverige som helhet.

Befolkningens hälsa rörde inte bara sjukvård utan handlade i lika hög grad om ett brett välfärdsbygge; bättre bostäder, utvecklade kommunikationer och förbättrade arbetsvillkor.

Boken är rikt illustrerad med över 140 foton och berättelser från ett trettiotal personer, sjukvårdspersonal och patienter.
Kartonnage, 220 sid.

"Hon har nu med sitt gedigna forskningsarbete skrivit in sig i Sorseles historia som den som med imponerande nedlagt arbete bevarat viktigt material i en bok av stort historiskt värde." Roland Edlund, Västerbottens-Kuriren