Mats Gärling är född 1951 och sedan dess bosatt i Stjärnhov, Södermanland. Blyertsteckningen är grunden i hans konstnärsskap. Sedan ett femtontal år tillbaka har han ägnat mycket tid till akvarell och lite olja. Utbildad i den ursprungliga litografitekniken, stentryck. Ett djupt intresse av naturen med sjön Båven, ostkusten och Lule lappmark som de främsta inspirationskällorna.
Besök författarens egen hemsida!