Carina Westerlund växte upp i Renholmen och blev tidigt fascinerad av byns historia. Från början samlade hon information som en del i ett skolarbete och för sin egen skull, men med tiden växte en önskan om att bevara materialet för framtiden och på så sätt göra det tillgängligt för en bredare publik. Det självklara beslutet blev då att skriva en bok. Carina är bosatt i Skellefteå och arbetar inom kommunen.