"Jag heter som en kyrka som en drottning som en församling på Östermalm" Diktogram är Eleonora Luthanders femte diktsamling på svenska