I "Haiti - mot alla odds" får läsaren möte det haitiska folket, personligt och utlämnande. Ett folk bakom myter och skräckskildringar. Författaren Göran Lundin och fotograf Erland Segerstedt dokumenterar flera års resande i denna foto- och reportagebok. I Haiti gjorde slavarna ett framgångsrikt uppror mot sina förtryckare 1791, men någon riktig frihet vann de aldrig.