”Torpederade men vid god hälsa och gott humör, hav absolut ingen oro, hjärtehälsningar.” Telegram sänt från Skelleftehamn till Tyskland den 16 juli 1916. Författaren till ovanstående telegram, kapten Robert Lewin, var en av de sjömän som under 1900-talet fick se sitt fartyg slukas av Bottenvikens vatten. Denna bok berättar hans historia och andra glömda episoder från Norrlandskustens dramatiska förflutna – från tiden för första världskriget fram till seklets andra hälft och kalla kriget. Det handlar om torpederingar, fartygskapningar, försvunna flygplan, stormförlisningar och neutralitetskränkningar. Men också om resor som slutat abrupt och i katastrof. Boken skildrar även stämningar bland de boende i Norrland, den naiva krigsromantiken, det rasbiologiska tänkandet och undfallenheten mot Nazityskland – allt berättat utifrån vrak På Botten av Viken. Boken är en nyutgåva som kompletterats med fakta och foton som grävts fram sedan tryckningen av den första upplagan, samt ett helt nytt kapitel om Bottenviken under kalla kriget.
SR P4: Tommy Lundmark berättar om när tyskt plan kraschade!
Västerbottens-Kuriren: Dramatiskt när Sverige blev attackerat!
Norran: Kriget stod på farstukvisten