År 1943 inviger den svenske upptäcktsresanden och akademiledamoten Sven Hedin ett forskningsinstitut vid Münchenuniversitetet, namngivet efter honom på direktiv av SS-ledaren Heinrich Himmler.

Institutet var både en hyllning till Hedins geografiska bedrifter och ett tack för dennes långvariga stöd till Hitlertyskland i skrift och handling, samt en utmärkt täckmantel för SS att bedriva sin verksamhet. Institutet skulle endast komma att existera några år, men hann på den korta tiden kopplas till fyra olika koncentrationsläger och ett rasbiologiskt massmord. Denna bok är historien om Sven Hedin-institutet och en nationalhjältes fall.

Delar av texterna är hämtade från boken Sven Hedin-institutet: En rasbiologisk upptäcktsresa i Tredje riket och har omarbetats för denna bok.

Danskt band, 226 sid.