I oktober 1885 lämnade Gustaf sitt hem norr om Västervik och gav sig ut på en lång resa. Färden gick norrut, och fem år senare var han framme i Holmsund utanför Umeå. Gustaf slog sig ner på Lövön och började arbeta på brädgården, han gifte sig och fick många barn. Livet blev en ständig kamp för överlevnad. Gustaf drabbades av många förluster, men fick också uppleva glädje och segrar. Han levde i en brytningstid mellan gammalt och nytt, när simpla infektioner kunde bli dödliga, kvinnor saknade rösträtt och det var långt ut till dasset en kall januarinatt. Gustaf lämnade en stenig jordbruksbygd mot en modern industriort. Han reste från söder till norr. Kontrasterna kunde knappast ha varit större. En dokumentär och medicinhistorisk berättelse om en man och hans familj i början av 1900-talet.