Skogen drar dem till sig och träden står som tigande vittnen ... Karin är gift med Henrik men hamnar ofta på omvägar. Britta är kanske en av de få som vet hur rövarna i grottan, de som alla fruktar, ser ut och Kerstin står nästan varje kväll utanför huset och spanar bort mot skogen – för tänk om han, Christian, kommer gående. Medan skogen tiger utspelar sig vid Skuleberget norr om Härnösand mellan åren 1579 och 1696 och handlar om tre generationer kvinnor; Karin, Britta och Kerstin, från mor till dotter. Karin Edvall har skrivit romaner och dokumentärer, både i kvinno­historia och i medicin­historia. Medan skogen tiger är hennes sjunde roman.