Anna Britta Persson döljer en mörk hemlighet. Efterhand rullas den skrämmande sanningen upp. Med den Ondes hjälp utspelar sig i 1860-talets Göteborg och bygger på en av sin tids mest uppmärksammade mordrättegångar. Karin Edvall tecknar omsorgsfullt porträttet av en gåtfull och delvis skrämmande kvinna.