Högst upp på Vinkelgatan 53 bor röntgenläkaren Ulf. En dag stöter han ihop med grannen mitt över, Christina, som han blir handlöst förälskad i. Förälskelsen växer till besatthet och inom kort kretsar hela hans tillvaro runt Christina. Längre ner i huset finns Sverker som skriver på en roman om den mystiska Deborah. Snart upptäcker Ulf att inte bara Christina styr hans liv, utan även Deborah. En roman om besatthet och hur svårt det kan vara att nå fram till varandra. Karin Edvall har tidigare skrivit bland annat romanen Vinkelgatan 53.